A- A A+


Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury. 2015-10-01 11:57.

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury
pokój 106
ul. Katowicka 48
45-061 Opole

tel. 77 449 85 83
e-mail: bg_wb@po.opole.pl

poniedziałek – czwartek: 8.30 – 17.45
piątek: 8.30 – 14.30
sobota zjazdowa: 8.30 – 14.30