Lista A-Z - Wyszukiwarka Tytułów Czasopism


Szukaj w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej

Literatura do przedmiotu

A- A A+


O pierwszym polskim profesorze elektrotechniki

O pierwszym polskim profesorze elektrotechniki. 2015-04-27 13:18.

okW Bibliotece Politechniki Opolskiej dostępne jest opracowanie historyczne autorstwa Jerzego Hickiewicza, poświęcone Romanowi Dzieślewskimu i jego współpracownikom, wybitnym postaciom polskiej elektrotechniki.

Roman Dzieślewski (1863-1924) był pierwszym polskim profesorem elektrotechniki, rektorem Szkoły Politechnicznej we Lwowie i twórcą kierunku elektrotechnika. Wspomniani w książce współpracownicy i uczniowie Profesora kontynuowali jego dzieło na polskich uczelniach.

 

 

Autor książki, prof. Jerzy Hickiewicz, przy współpracy z Przemysławem Sadłowskim, przedstawił sylwetkę cenionego nauczyciela akademickiego, społecznika i samorządowca. Książkę uzupełniają materiały źródłowe w postaci licznych przypisów oraz ilustracji, jak również obszerne streszczenia w języku angielskim. Indeks zawiera ponad 400 nazwisk, a wykaz literatury stanowi prawie 200 pozycji. Dodatkowo w książce umieszczono unikatowy reprint sprawozdania R. Dzieślewskiego i J. Hohbergera, z 1892 r. pt. Sprawozdanie w sprawie budowy kolei elektrycznej we Lwowie. Warto wspomnieć, że prof. Roman Dzieślewski był inicjatorem pierwszych elektrycznych tramwajów w Polsce (Lwów 1894 r.).

Publikacja kierowana jest do osób zainteresowanych historią tworzenia się i rozwoju polskiego technicznego szkolnictwa wyższego, szczególnie zaś elektrotechniki.