Lista A-Z - Wyszukiwarka Tytułów Czasopism


Szukaj w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej

Literatura do przedmiotu

A- A A+


Wielokulturowość dawniej i dziś

Wielokulturowość dawniej i dziś. 2015-05-27 11:14.

WielokultIntegracja kulturowa i społeczna przy zachowaniu swojej odrębności jest stałym elementem towarzyszącym zjawisku emigracji. Zagadnienia z tym związane, jak np. tolerancja, akceptacja inności, odnalezienie się w nowym środowisku są poruszone w książce „Wielokulturowość w relacjach polsko-niemieckich” pod redakcją naukową Marii Kalczyńskiej.

Podczas spotkania promującego książkę, które odbyło się 25-go maja 2015 r. w Bibliotece Wydziału Ekonomii i Zarządzania zaproszeni goście, m.in. Ewa Slaska, Zygrfyd Smolka, Adam Dyrko i Tomasz Bohdan odnieśli się do relacji nie tylko polsko-niemieckich, które są zaprezentowane w książce. Nawiązując do własnych doświadczeń poruszono wiele problemów, z którymi emigracja polska spotykała się na obczyźnie. Mówiono o pracy, którą trzeba było podjąć, by obcy kraj stał się własnym, nie zapominając jednocześnie, skąd się pochodzi.

„Wielokulturowość w relacjach polsko-niemieckich” jest zbiorem dziewięciu opracowań traktujących o kulturze, tradycji, tragicznej historii, życiu społecznym, zmianach mentalnych i walce ze stereotypami. Według recenzji Iwony Sobieraj „Książka pozwoli wzbogacić wiedzę na temat wielokulturowości, zarówno dla zainteresowanego historią czy kulturą polską Czytelnika, jak też specjalisty poszukującego informacji o relacjach polsko-niemieckich i losach polskich imigrantów w Niemczech.”