Lista A-Z - Wyszukiwarka Tytułów Czasopism


Szukaj w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej

Literatura do przedmiotu

A- A A+


Znak zapytania zostaje

Znak zapytania zostaje. 2015-06-30 11:40.

126 czerwca 2015 r. Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej wraz z Zakładem Ekonomiki Informacji Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego zorganizowała Ogólnopolską Konferencję Naukową „Informacja – dobro publiczne czy prywatne?”.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonali prof. zw. dr hab. Stanisława Sokołowska – Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz prof. zw. dr hab. inż. Janusz Pospolita – Prorektor ds. nauki Politechniki Opolskiej.

Podczas konferencji wystąpiło siedemnastu prelegentów z wielu ważnych ośrodków naukowych w Polsce, w tym: z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, firma EBSCO, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz z bibliotek Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Opolskiego, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu i Biblioteki Kancelarii Prawnej Hogan i Lovells. W trakcie konferencji poruszono zagadnienia związane z:

  • ekonomicznymi, społecznymi i prawnymi aspekty tworzenia, rozpowszechniania, udostępniania i wykorzystywania informacji publicznej oraz prywatnej,
  • oceną jakości i wartości informacji w systemach informacyjnych w Internecie,
  • rolą bibliotek w tworzeniu, klasyfikowaniu, rozpowszechnianiu i udostępnianiu informacji,
  • wyzwaniami dla bezpieczeństwa i ochrony informacji oraz wiedzy w Internecie,
  • wyzwaniami dla ekologii informacji w Internecie,
  • rynkami informacji.

Wygłoszone referaty spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji, co znalazło odzwierciedlenie podczas dyskusji. Gorąca polemika ukazała, że istnieje potrzeba, by konferencja stała się cykliczną, gdyż jest to temat pełen niewiadomych, nad którym ciągle trzeba jeszcze pracować. Trafnie ujął to dr hab. inż. Adam Czerwiński, prof. UO; podsumowując wszystkie wystąpienia zaznaczył, że znak zapytania na końcu tytułu konferencji zostaje, ciągle trzeba szukać odpowiedzi na pytanie, jakim dobrem jest informacja. Te wnioski mobilizują do dalszych badań i dają szansę na kolejne spotkanie.

Wygłoszone referaty po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w monografii.