A- A A+


Soboty zjazdowe w bibliotekach wydziałowych - semestr zimowy

Soboty zjazdowe w bibliotekach wydziałowych - semestr zimowy. 2017-10-03 09:53.

Organizacja pracy BWBiA, BWM oraz BWEiZ w soboty zjazdowe w semestrze zimowym 2017/2018:

październik - czynne w sobotę zjazdową 14.10.2017, w poniedziałek 16.10.2017 nieczynne,

listopad - czynne w sobotę zjazdową 18.11.2017, w poniedziałek 20.11.2017 nieczynne,

grudzień - czynne w sobotę zjazdową 9.12.2017, w poniedziałek 11.12.2017 nieczynne,

styczeń - czynne w sobotę zjazdową 13.01.2018, w poniedziałek 15.01.2018 nieczynne.

W pozostałe soboty wyżej wymienione biblioteki wydziałowe są nieczynne.

Organizacja pracy BWWFiF w soboty zjazdowe w semestrze zimowym 2017/2018 - soboty pracujące:

14.10.2017
21.10.2017
28.10.2017

4.11.2017
18.11.2017
25.11.2017

2.12.2017
9.12.2017
16.12.2017

13.01.2018
20.01.2018
27.01.2018