Strona główna

Search E-resources


A-Z list - Search A-Z Journal Title List


        

Search Lower Silesian Digital Library
Testowy dostęp do NASBI

Biblioteka Główna zaprasza do korzystania z testowego dostępu wybranych książek Wydawnictwa HELION z zakresu informatyki, biznesu i ekonomii oraz psychologii dostępnych przez serwis logo nasbi topka (Naukowa Akademicka Sieciowa Biblioteka Internetowa).

Read more...

11.11-12.11

The Main Library and faculty libraries will be closed on 11.11 (Friday).

Physical Education and Physiotherapy Faculty Library is open on 12.11 (Saturday), other faculty libraries along with the Main Library will be closed.

8.11

On Tuesday 8.11 Main Library will be clossed between 11.00-12.00 a.m., faculty libraries will be closed between 10.30-12.30 a.m.

17.10

On 17.10 (Monday) Main Library and faculty libraries will be open until 5 p.m.

Attention! Changes in the Main Library

Since the beginning of October, the entrance to the library is next to the gatehouse. Lending Department is located on the ground floor, room 1. Reading Room is on the first floor. Access to the Department of Information and Promotion (until 3 pm), and to the secretary's office, is through the previous entrance.