Lista A-Z - Wyszukiwarka Tytułów Czasopism


Szukaj w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej

Literatura do przedmiotu

A- A A+


II Forum Bibliotekarzy Województwa Opolskiego

II Forum Bibliotekarzy Województwa Opolskiego. 2014-06-18 12:13.

Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej 12 czerwca 2014 r. zorganizowała II Forum Bibliotekarzy Województwa Opolskiego pt. „Biblioteka w procesie aktywizacji społeczności regionu”.
Wygłoszono osiem referatów. Prelegenci, w ciekawy sposób, odwołując się często do przykładów z własnego podwórka, pokazali, jak ważna jest rola biblioteki jako instytucji: kulturotwórczej, zapobiegającej wykluczeniu społecznemu, nowoczesnej, przyjaznej dla każdego potencjalnego użytkownika niezależnie od jego wieku.

Ostatni referat wygłosiła reprezentantka naszej biblioteki, kierowniczka Oddziału Informacji Naukowej i Promocji, pani Bożena Budrewicz. Jej wystąpienie pt. „Udział Biblioteki Politechniki Opolskiej w aktywizacji środowiska akademickiego i nie tylko” ukazało, że nasza biblioteka takimi działaniami, jak m.in. udział w Dziecięcej Politechnice, Opolskich Festiwalach Nauki, wystawami książek, galerią Galimatias, oprowadzaniem wycieczek, czy organizowaniem szkoleń bibliotecznych udowadnia, że jest prężnie funkcjonującym organem wśród regionalnej społeczności.
Podczas dyskusji kończącej konferencję, bibliotekarze potwierdzili własną rolę w działaniach aktywizujących społeczność, a także podkreślili swoją gotowość wobec ciągłych zmian, by biblioteka nie była postrzegana jako archaiczna.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak liczne przybycie na konferencję. A całe środowisko akademickie zapraszamy do odwiedzania Biblioteki Głównej i bibliotek wydziałowych, zachęcamy do podziwiania wystaw w galerii Galimatias i w gablotach przy Bibliotece Wydziału Mechanicznego oraz do zaglądania na naszą stronę internetową i facebooka.