Lista A-Z - Wyszukiwarka Tytułów Czasopism


Szukaj w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej

Literatura do przedmiotu

A- A A+


Wieści z biblioteki

Wieści z biblioteki. 2016-12-06 12:43.

W dniach 1-2.12.2016 roku odbyła się w Katowicach, pod patronatem Naukowym Komitetu Naukoznawstwa PAN, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie w nauce”. Organizatorem konferencji było Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, Zakład Zarządzania Informacją Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Zakład Zarządzania Informacją Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. Konferencja była poświęcona naukowej dyskusji nad: teoretycznymi i praktycznymi aspektami zarządzania informacją, udostępnianiem otwartej wiedzy oraz narzędziami wspierającymi parametryzację jednostek. Wśród 35 prelegentów, byli bibliotekarze Politechniki Opolskiej w osobach mgr Anny Jańdziak i dr inż. Elżbiety Czerwińskiej, które wygłosiły referat pt. „Platformy zarządzania zasobami informacyjnymi w polskich uczelniach technicznych”. W czasie dyskusji uczestnicy konferencji podkreślali nie tylko ważność pozyskiwania informacji aktualnej, rzetelnej, ale przede wszystkim sposób jej wykorzystania w zarządzaniu różnorodnymi instytucjami i organizacjami.

W dniu 30.11.2016 roku na swoim ostatnim posiedzeniu w kadencji 2013–2016 spotkała się Rada Biblioteczna, w skład której wchodzili: przewodniczący dr hab. Wiesław Drobek, prof. PO, zastępca przewodniczącego dr inż. Elżbieta Czerwińska (BG), członkowie: dr hab. Maria Kalczyńska, prof. PO (WEiZ), prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty (WBiA), dr inż. Hanna Ścięgosz (WIPiL), dr Bożena Królikowska (WWFiF), dr Małgorzata Haładewicz-Grzelak (SJO), mgr Anna Jańdziak (BG), mgr Anna Pukas, mgr Karina Fedynyszyn (BG) oraz przedstawiciel studentów i doktorantów. W mijającej kadencji członkowie Rady spotkali się na 11 posiedzeniach, podczas których opiniowano: plany pracy biblioteki na kolejne lata, sprawozdania z działalności biblioteki w poszczególnych latach, nowelizację regulaminów: organizacyjnego i udostępniania zbiorów biblioteki (zarządzenie rektora PO nr 15/2013) projekt zmian w Statucie Politechniki Opolskiej dotyczący wymaganych kwalifikacji potrzebnych do zatrudniania na stanowisku bibliotekarza dyplomowanego.

Ponadto Rada Biblioteczna poparła starania biblioteki o: rozszerzenie współpracy z Zespołem Szkół Elektrycznych w Opolu poprzez umożliwienie korzystania z zasobów biblioteki uczniom i nauczycielom, zmianę zarządzeń rektora w sprawie korzystania z wydawnictw zakupionych ze środków budżetowych dla potrzeb prowadzonych badań naukowych, prac rozwojowych oraz gromadzenia materiałów konferencyjnych, przekazywania informacji o publikacjach pracowników Politechniki Opolskiej do Systemu Informacji o Nauce poprzez Moduł Sprawozdawczy Polskiej Bibliografii Naukowej, kontynuację udziału w konsorcjach SPRINGER, EIFL/EBSCO i ELSEVIER, IBUK udostępniających elektroniczne bazy danych i czasopisma naukowe, zakup literatury pięknej do zbiorów bibliotecznych oraz pozyskanie pomieszczeń dla nowej lokalizacji wypożyczalni, która od lutego 2016 roku funkcjonuje na parterze budynku Lipsk. Rada Biblioteczna pozytywnie zaopiniowała wnioski o awanse na stanowisko bibliotekarza dla 4 osób, starszego bibliotekarza dla 6 osób, kustosza dla 1 osoby, kierowników oddziałów i bibliotek dla 3 osób.

W kadencji 2013–2016 Rada Biblioteczna pozytywnie opiniowała i wspierała dążenia biblioteki do unowocześnienia i podnoszenia poziomu usług oferowanych czytelnikom oraz pomagała jej w dalszym rozwoju, za co wszystkim członkom Rady dyrekcja biblioteki składa serdeczne podziękowania.