Lista A-Z - Wyszukiwarka Tytułów Czasopism


Szukaj w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej

Literatura do przedmiotu

A- A A+


Zasłużona emerytura

Zasłużona emerytura. 2017-01-09 13:09.

Obraz3Rok 2016 to rok, w którym swoją aktywność zawodową zakończyły cztery nasze koleżanki. Ich pracowitość, wytrwałość, cierpliwość i zaangażowanie pozostaną na zawsze olbrzymim wkładem w funkcjonowanie biblioteki.

25 sierpnia 2016 r. odeszła na emeryturę bibliotekarz Łucja Nolepa. Pracowała w Bibliotece Głównej Politechniki Opolskiej od 1996 roku najpierw w magazynie, a od 1999 roku w czytelni Biblioteki Głównej. Dała się poznać jako osoba sumienna i kompetentna. Posiadając unikalne umiejętności, zaprojektowała większość mebli wykonywanych przez stolarzy Politechniki Opolskiej dla biblioteki.

27 listopada 2016 r. odeszła na emeryturę bibliotekarz Bożena Szymańska. Została zatrudniona w 2003 r. w sekretariacie biblioteki, a w 2015 r. przeniosła się do czytelni Biblioteki Głównej. Za swoją długoletnią 40-letnią pracę była odznaczona w 2003 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi, a w 2015 r. Medalem za Długoletnią Służbę.

Z dniem 27 grudnia odeszła na emeryturę kustosz mgr inż. Janina Kowal. Pracowała w naszej bibliotece od 1987 r. cały czas zajmując się katalogowaniem i opracowaniem rzeczowym zbiorów. W latach 1996-2000 pełniła funkcję kierownika Oddziału Gromadzenia i Opracowania Druków Zwartych. W czasie swojej pracy stale podwyższała swoje kwalifikacje zarówno w bibliotekarstwie jak i z zakresu automatyzacji procesów bibliotecznych. Za swoją wzorową pracę została odznaczona Medalem za Długoletnią Służbę. Jest autorką 3 publikacji z zakresu bibliotekarstwa.

Również 27 grudnia odeszła na emeryturę kustosz mgr inż. Elżbieta Kozieł. Pracowała w bibliotece od 2000 r. najpierw w magazynie, później w sekretariacie biblioteki. W latach 2004-2009 prowadziła Punkt Informacji Normalizacyjnej, a następnie przeniosła się do Biblioteki Wydziału Mechanicznego, gdzie do 2013 r. pełniła funkcję kierownika. W latach 2010-2011 była koordynatorem biblioteki w Opolskim Festiwalu Nauki. Jest autorką 4 publikacji z zakresu bibliotekarstwa. Za swoją wzorową pracę została odznaczona Medalem za Długoletnią Służbę.

Dziękujemy naszym emerytowanym koleżankom za wszystkie chwile i gratulujemy zasłużonego odpoczynku.