Lista A-Z - Wyszukiwarka Tytułów Czasopism


Szukaj w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej

Literatura do przedmiotu

A- A A+


Testowy dostęp do baz

Testowy dostęp do baz. 2017-05-15 07:22.

Do dnia 15 lipca Politechnika Opolska ma otwarty dostęp testowy do baz z zakresu gospodarki, ekonomii, sportu i rehabilitacji. Bazy objęte są dofinansowaniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 EconLit with Full TextEconLit with Full Text

EconLit with Full Text zawiera pełne dane bibliograficzne zawarte w indeksie EconLit oraz ponad 700 czasopism pełnotekstowych z zakresu ekonomii i finansów, w tym czasopisma bez okresu karencji wydawane przez stowarzyszenie American Economic Association jak: American Economic Review, Journal of Economic Literature, Journal of Economic Perspectives, Annals of Economics & Finance, Journal of Economic Integration i Revue d'Économie Financière. Baza zawiera również wiele czasopism pełnotekstowych z zakresu ekonomii i finansów w innych językach niż angielski. Baza obejmuje badania począwszy od 1969 roku we wszystkich dziedzinach ekonomii, w tym rynki kapitałowe, gospodarki poszczególnych krajów, ekonometrię, prognozowanie ekonomiczne, ekonomię środowiska, regulacje państwowe, ekonomikę pracy, teorie monetarne i wiele innych. Indeks EconLit, opracowany przez stowarzyszenie American Economic Association i zawarty w bazie jest najbardziej znanym źródłem literatury ekonomicznej i używa systemu klasyfikacji według czasopisma naukowego Journal of Economic Literature (JEL) oraz kontrolowanego tezaurusa słów kluczowych do indeksowania 6 typów rekordów: artykuły z czasopism, książki, artykuły zbiorcze z woluminów, dysertacje, dokumenty robocze i pełnotekstowe przeglądy książek z czasopisma Journal of Economic Literature.

Dodatkowe informacje i pełna lista czasopism zawartych w bazie jest dostępna na stronie: https://www.ebscohost.com/academic/econlit-with-full-text

One Belt One Road Reference SourceOne Belt One Road Reference Source

One Belt One Road Reference Source zawiera dane na temat krajów zrzeszonych w chińskim projekcie Nowy Jedwabny Szlak. Koncepcja lądowego i morskiego Nowego Jedwabnego Szlaku zakłada utworzenie sieci korytarzy transportowych, które połączyłyby Chiny z krajami Unii Europejskiej. Inicjatywa umożliwia rozwój gospodarczy regionu poprzez budowę bądź modernizację infrastruktury transportowej – kolejowej, w tym także kolei dużych prędkości, dróg, portów lądowych i morskich oraz lotnisk, a także tworzenie infrastruktury przesyłowej (ropociągi, gazociągi) oraz telekomunikacyjnej, rozszerzenie wymiany kulturowej i handlowej. Baza One Belt One Road Reference Source zawiera informacje, które pozwolą na dogłębne zapoznanie się ze specyfiką projektu i możliwościami jakie przynosi uczestnictwo w tej inicjatywie.

Trasa szlaku

Trasa szlaku wiedzie przez tereny Centralnej i Zachodniej Azji, Bliskiego Wschodu i Europy oraz krajów położonych wzdłuż odcinka morskiego szlaku. W bazie znajdziesz informacje na temat polityki handlowej, architektury, inżynierii środowiska, rozwoju i komunikacji w tych krajach.

Ścieżka historii

Poznaj historię krajów, dawnych szlaków handlowych, ich rozwój na przestrzeni dziejów poprzez poznanie ludzi, kultury, ekonomii 65 krajów zrzeszonych w projekcie Nowy Jedwabny Szlak.

Globalny zasięg

Baza zawiera informacje z kilkudziesięciu krajów jak np.: Chiny, Turcja, Polska, Rumunia, Iran, Rosja, Czechy, Pakistan, Litwa, Zjednoczone Emiraty Arabskie i inne.

Polska perspektywa

Baza zawiera 370 pełnotekstowych czasopism wydawanych w Polsce z zakresu ekonomii, biznesu, rolnictwa, technologii, historii, nauk ścisłych, medycyny, nauk społecznych, humanistyki i wiele innych.

SPORTDiscusSPORTDiscus with Full Text

Baza SPORTDiscus with Full Text jest najobszerniejszym autorytatywnym źródłem informacji z zakresu sportu i medycyny sportowej i zawiera 660 czasopism pełnotekstowych, wiele z nich to publikacje o najwyższych statystykach użytkowania w indeksie SPORTDiscus. Archiwa pełnotekstowe w bazie sięgają 1930 roku. W bazie znajdują się również książki, monografie, rozdziały książek i materiały konferencyjne. Tematyka bazy obejmuje specjalności kliniczne jak ortopedia oraz wiele innych jak zdrowie fizyczne, edukacja, fizjoterapia, żywienie, studia trenerskie, kinezjologia, wychowanie fizyczne, psychologia w sporcie i inne. SPORTDiscus with Full Text jest nieodzownym narzędziem badawczym w zakresie literatury we wszystkich dziedzinach sportu i medycyny sportowej.

Rehabilitation Reference CenterRehabilitation Reference Center

Rehabilitation Reference Center jest narzędziem z zakresu medycyny opartej na dowodach dla studentów, lekarzy oraz specjalistów z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii. Zawartość bazy obejmuje ponad 800 przeglądów klinicznych, informacje o ponad 100 instrumentach badawczych i ponad 11.700 lekach, około 9.800 obrazów ćwiczeń, około 3.000 tematów z zakresu edukacji pacjentów, encyklopedie i wiele innych danych. Tematyka bazy obejmuje fizykoterapię, terapię zajęciową i logopedię. Zawartość bazy jest uaktualniana co tydzień. Przeglądy kliniczne zawierają najlepsze dostępne dowody naukowe zebrane w procesie systematycznej wnikliwej obserwacji i monitoringu. Wszystkie przeglądy kliniczne są pisane i recenzowane przez zespół EBSCO składający się z zawodowych terapeutów. Każdy przegląd zawiera: ocenę i plan opieki, przyczyny i czynniki ryzyka, docelowe rezultaty i pomiary, badania, utrzymanie stanu zdrowia i zapobieganie, ogólne przeciwwskazania i środki ostrożności.

Dodatkowe informacje dotyczące bazy znajdują się na stronie: https://health.ebsco.com/products/rehabilitation-reference-center

Bazy zostały dodane na platformę EBSCOhost http://search.ebscohost.com/ i są dostępne w ramach sieci adresów IP instytucji, z komputerów domowych i urządzeń mobilnych.