Lista A-Z - Wyszukiwarka Tytułów Czasopism


Szukaj w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej

Literatura do przedmiotu

A- A A+


Biblioteka akademicka w przestrzeni informacyjnej

Biblioteka akademicka w przestrzeni informacyjnej. 2017-05-23 10:53.

Karina Lww 05.2017Bibliotekarze z Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej w osobach Karina Fedynyszyn i Teresa Glapa uczestniczyły w międzynarodowej konferencji „Przestrzeń Informacyjna Biblioteki Akademickiej” we Lwowie, w dniach 18-19 maja 2017 r. Zaprezentowały referat pod tytułem „Katalog komputerowy Biblioteki Główniej Politechniki Opolskiej jako źródło informacji o zasobach biblioteki oraz forma promocji zbiorów”, który spotkał się z dużym zainteresowaniem. Uczestnicy konferencji zadawali dużo pytań dotyczących „kolekcji tematycznych” wyodrębnionych z katalogu bibliotecznego.

Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia związane z zasobami informacyjnymi bibliotek, nowymi technologiami oraz web-serwisami bibliotecznymi. Bibliotekarze z Polski i Ukrainy wymieniali się doświadczeniami związanymi z kształceniem informacyjno-komunikacyjnym użytkowników bibliotek, popularyzacją czytelnictwa, wizerunkiem i funkcjonowaniem bibliotek akademickich w środowisku lokalnym i regionalnym, promocją biblioteczną, Public Relations. Gospodarzem konferencji była Naukowo-Techniczna Biblioteka Uniwersytetu Narodowego – Politechnika Lwowska. Wśród międzynarodowego grona delegatów pojawiło się również wielu zaproszonych gości z Polski. Organizatorzy umożliwili uczestnikom zwiedzanie Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka oraz Naukowej Biblioteki Uniwersytetu Narodowego im I. Franki.