Lista A-Z - Wyszukiwarka Tytułów Czasopism


Szukaj w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej

Literatura do przedmiotu

A- A A+


Nadmiar czy umiar?

Nadmiar czy umiar?. 2017-07-03 06:44.

BPR 800623 czerwca 2017 r. Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej wraz z Zakładem Ekonomiki Informacji Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego zorganizowała Ogólnopolską Konferencję Naukową „Informacja – dobro publiczne czy prywatne? Od nadmiaru do umiaru”.

Podczas oficjalnego otwarcia konferencji Uniwersytet Opolski reprezentowała prof. zw. dr hab. Stanisława Sokołowska – Dziekan Wydziału Ekonomicznego, a Politechnikę Opolską przewodniczący Rady Bibliotecznej dr hab. Wiesław Drobek, prof. PO.

 

W trakcie konferencji wystąpili prelegenci z wielu ważnych ośrodków naukowych w Polsce, w tym: z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, biblioteki Uniwersytetu Opolskiego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem, Urzędu Statystycznego w Opolu oraz z policji. W trakcie konferencji poruszono zagadnienia związane z:

  • ekonomicznymi, społecznymi i prawnymi aspekty tworzenia, rozpowszechniania, udostępniania i wykorzystywania informacji publicznej oraz prywatnej,
  • oceną jakości i wartości informacji w systemach informacyjnych w Internecie,
  • rolą bibliotek w tworzeniu, klasyfikowaniu, rozpowszechnianiu i udostępnianiu informacji,
  • wyzwaniami dla bezpieczeństwa i ochrony informacji oraz wiedzy w Internecie,
  • wyzwaniami dla ekologii informacji w Internecie,
  • rynkami informacji.

Temat informacji, jej obecności w naszym życiu oraz wpływu na otaczający nas świat jest tematem, którego nie da się wyczerpać, dlatego organizatorzy konferencji zapowiedzieli kolejne spotkanie za dwa lata.

Wygłoszone referaty po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w monografii.