Strona główna

A- A A+


Baza publikacji pracowników BIBLIO

Baza publikacji pracowników BIBLIO. 2018-07-23 11:12.

Baza BIBLIO zawiera opublikowany dorobek naukowy pracowników Politechniki Opolskiej. Wprowadzono ponad 29.000 opisów bibliograficznych za lata 1966-2017. Sukcesywnie wprowadzany jest dorobek z bieżącego roku.

Informacja dla pracowników PO
Zgodnie z  zarządzeniem Rektora PO nr 15/2018 zobowiązuje się pracowników Politechniki Opolskiej do bieżącego przekazywania publikacji naukowych (wraz z wypełnionym formularzem - załącznik nr 2) w formie drukowanej (oryginał lub ksero) do Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej lub do jednej z bibliotek wydziałowych lub w formie elektronicznej (w plikach pdf) na adres: publikacje_bg@po.opole.pl.

Załączniki do zarządzenia nr 15/2018:

Załącznik nr 1 - umowa licencyjna

Załącznik nr 2 - karta zgłoszenia publikacji

Załącznik nr 3 - wykaz rejestrowanych publikacji

Załącznik nr 4 - oświadczenie autora

Załącznik nr 5 - karta zgłoszenia rozprawy doktorskiej

Informacja dla pracowników nowozatrudnionych
Zgodnie z § 6 zarządzenia Rektora PO nr 21/09 pracownik nowo zatrudniony w Uczelni na pierwszym etacie, posiadający dorobek naukowy, zobowiązany jest do przekazania wykazu publikacji z wcześniejszych lat na adres:

Oddział Informacji Naukowej i Promocji BG Politechniki Opolskiej
ul. gen. K. Sosnkowskiego 31
45-272 Opole
I piętro, p. 112
e-mail: bg_oin@po.opole.pl