Strona główna

A- A A+


Baza publikacji pracowników BIBLIO

Baza publikacji pracowników BIBLIO. 2017-10-06 09:52.

Baza BIBLIO zawiera opublikowany dorobek naukowy pracowników Politechniki Opolskiej. Wprowadzono ponad 28.000 opisów bibliograficznych za lata 1966-2016. Sukcesywnie wprowadzany jest dorobek z bieżącego roku.

Informacja dla pracowników PO
Zgodnie z zarządzeniem Rektora PO nr 56/2015 zobowiązuje się pracowników Politechniki Opolskiej do bieżącego przekazywania
publikacji naukowych (wraz z wypełnionym formularzem) w formie drukowanej (oryginał lub ksero) do Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej lub do jednej z bibliotek wydziałowych lub w formie elektronicznej (w plikach pdf) na adres: publikacje_bg@po.opole.pl.

Informacja dla pracowników nowozatrudnionych
Zgodnie z § 6 zarządzenia Rektora PO nr 21/09 pracownik nowo zatrudniony w Uczelni na pierwszym etacie, posiadający dorobek naukowy, zobowiązany jest do przekazania wykazu publikacji z wcześniejszych lat na adres:

Oddział Informacji Naukowej i Promocji BG Politechniki Opolskiej
ul. gen. K. Sosnkowskiego 31
45-272 Opole
I piętro, p. 112
e-mail: bg_oin@po.opole.pl