Strona główna

A- A A+


Publikacje pracowników Politechniki Opolskiej w 2015 r.

Publikacje pracowników Politechniki Opolskiej w 2015 r.. 2016-05-19 12:16.

Biblioteka Główna prezentuje dorobek naukowy pracowników Politechniki Opolskiej w roku 2015. Są to głównie artykuły z czasopism znajdujących się na liście filadelfijskiej, referaty wygłoszone na konferencjach krajowych i zagranicznych, a także książki autorstwa pracowników Uczelni.

Autor wystawy: K. Fedynyszyn