Strona główna

A- A A+


Publikacje pracowników Politechniki Opolskiej 2016, 25.05.2017

Publikacje pracowników Politechniki Opolskiej 2016, 25.05.2017. 2017-05-26 08:24.

Biblioteka Główna prezentuje dorobek naukowy pracowników Politechniki Opolskiej w roku 2016, z podziałem na poszczególne wydziały, zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej. Są to głównie wybrane artykuły z czasopism znajdujących się na liście filadelfijskiej, referaty wygłoszone na konferencjach krajowych i zagranicznych, patenty, a także książki autorstwa pracowników Uczelni.

Autor wystawy: E. Żelawska, plakat: J. Hęciak-Morzyk