Strona główna

A- A A+


Publikacje pracowników Politechniki Opolskiej 2017, 21.05.2018

Publikacje pracowników Politechniki Opolskiej 2017, 21.05.2018. 2018-05-22 10:44.

Biblioteka Główna prezentuje dorobek naukowy pracowników Politechniki Opolskiej w roku 2017, z podziałem na poszczególne wydziały, zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej. Są to głównie monografie autorstwa pracowników Uczelni, wybrane rozdziały w książkach, artykuły z czasopism znajdujących się w bibliotece i na liście filadelfijskiej, a także referaty wygłoszone na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Autor wystawy: E. Żelawska, plakat: J. Hęciak-Morzyk