A- A A+


Soboty zjazdowe w bibliotekach wydziałowych - semestr letni

Soboty zjazdowe w bibliotekach wydziałowych - semestr letni. 2018-02-19 12:04.

Organizacja pracy BWBiA i BWM w soboty zjazdowe w semestrze letnim 2017/2018:

marzec - czynne w sobotę zjazdową 3.03.2018, w poniedziałek 5.03.2018 nieczynne,

kwiecień - czynne w sobotę zjazdową 7.04.2018, w poniedziałek 9.04.2018 nieczynne,

maj - czynne w sobotę zjazdową 12.05.2018, w poniedziałek 14.05.2018 nieczynne,

czerwiec - czynne w sobotę zjazdową 9.06.2018, w poniedziałek 11.06.2018 nieczynne.

W pozostałe soboty wyżej wymienione biblioteki wydziałowe są nieczynne.

Organizacja pracy BWEiZ w soboty zjazdowe w semestrze letnim 2017/2018:

marzec - czynne w sobotę zjazdową 3.03.2018, w poniedziałek 5.03.2018 nieczynne,

kwiecień - czynne w sobotę zjazdową 14.04.2018, w poniedziałek 16.04.2018 nieczynne,

maj - czynne w sobotę zjazdową 12.05.2018, w poniedziałek 14.05.2018 nieczynne,

czerwiec - czynne w sobotę zjazdową 9.06.2018, w poniedziałek 11.06.2018 nieczynne.

W pozostałe soboty BWEiZ jest nieczynna.

Organizacja pracy BWWFiF w soboty zjazdowe w semestrze letnim 2017/2018 - soboty pracujące:

03.03.2018
10.03.2018
17.03.2018

14.04.2018
21.04.2018

12.05.2018
26.05.2018

02.06.2018
09.06.2018
16.06.2018