Strona główna

A- A A+


Komputery, Internet, sieć WiFi

Komputery, Internet, sieć WiFi. 2017-07-20 10:46.

Biblioteka PO oferuje stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu w:

  • czytelni Biblioteki Głównej,
  • Bibliotece Wydziału Budownictwa i Architektury,
  • Bibliotece Wydziału Mechanicznego,
  • Bibliotece Wydziału Ekonomii i Zarządzania,
  • Bibliotece Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii.

Zasady korzystania:

  • korzystanie z Internetu na terenie biblioteki dozwolone jest w celach naukowych, dydaktycznych oraz edukacyjnych,
  • prawo korzystania ze wszystkich zasobów elektronicznych mają pracownicy, uczestnicy studiów doktoranckich i studenci PO,
  • inne osoby mogą korzystać ze zdalnych zasobów informacji:

- będących własnością biblioteki,
- zewnętrznych, rozproszonych, nielicencjonowanych,

  • opłaty za odbitki ksero, wydruki, nośniki CD/DVD wg cennika usług,
  • korzystanie z zasobów Internetu nie może służyć do przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagującym przemoc lub treści obraźliwe, nie może być również wykorzystywane do czynności niezgodnych z prawem.

Uwaga! W czytelniach dane zapisywane na twardych dyskach komputerów są cyklicznie usuwane w ciągu dnia, dlatego jeżeli użytkownik tworzy na tych komputerach pliki tekstowe lub inne, powinien zapisywać je na własnym nośniku (typu pendrive).

Internet bezprzewodowy eduram

Z sieci eduroam mogą korzystać wszyscy studenci i pracownicy Politechniki Opolskiej. Po aktywacji http://eduroam.po.opole.pl/index.php/aktywacja sieci bezprzewodowej i odpowiedniej konfiguracji http://eduroam.po.opole.pl/index.php/konfiguracja zostanie wyświetlone okno autoryzacji, na której użytkownik powinien podać prawidłowe dane logowania.

Zasięg: ul. Katowicka 48 - Wydział Budownictwa i Architektury (cały budynek), ul. Luboszycka 5 - Eden (cały budynek), ul. Luboszycka 7 - Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki (cały budynek), ul. Luboszycka 9 - WSM (cały budynek), ul. Mikołajczyka 5 - Wydział Mechaniczny (cały budynek), ul. Ozimska 75 - Instytut Matematyki, Fizyki i Chemii (cały budynek), ul. Prószkowska 76 - II Kampus PO (budynek nr 2 i hala sportowa), ul. Sosnkowskiego 31 - Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki (cały budynek) - Biblioteka Główna, ul. Waryńskiego 4 - Wydział Ekonomii i Zarządzania (cały budynek).