Bank prac dyplomowych, doktorskich i habilitacyjnych.
Baza zawiera opisy prac dyplomowych, licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych studentów i pracowników obronionych na Politechnice Opolskiej.
Baza prezentuje prace dyplomowe od 2004 roku, natomiast prace doktorskie i habilitacyjne od roku przyznania uprawnień w danej dyscyplinie.
Baza aktualizowana jest na bieżąco.

Bank propozycji tematów prac dyplomowych.
Rejestruje propozycje tematów prac dyplomowych zgłaszane przez przedsiębiorców, organizacje, urzędy.
Po weryfikacji propozycje są przesyłane na ręce dziekana lub wyznaczonego koordynatora w danym wydziale, który przedstawia je potencjalnym promotorom i ich dyplomantom do naukowego opracowania.Zarządzenie - Karta opisu pracy dyplomowej / rozprawy habilitacyjnej
Zarządzenie - Karta opisu rozprawy doktorskiejPolityka dotycząca plików "cookies" na stronach Politechniki Opolskiej